aICAS Nordic - Hvem er vi? ? . !

Vi er en del av ICAS International og samarbeider med ICAS kontorer over hele verden. Vårt mål er å forbedre ansattes ytelse og trivsel for de selskapene som er tilknyttet oss. Målet er også å redusere kostnadene forbundet med f.eks sykefravær.


Om oss

aICAS Nordic er en del av ICA International- en verdensledende leverandør av EAP tjenester til lokale og internasjonale selskaper. aICAS Nordic ble lansert i juni 2016 som en solid lisensiert samarbeidspart som en videreføring og utvikling av mange års samarbeid med ICAS International. aICAS Nordic arbeider i Sverige og Norge. Samarbeidet begynte allerede for mange år siden da Louise Edberg, administrerende direktør i Visavi AB, bidro til å bygge en pionérbedrift med kvalifiserte ansatte innen støttetjenester i Norden (EAP). Louise fortsatte arbeidet og utviklet samarbeid med ICAS og er i dag, i tillegg til hennes engasjement i aICAS Nordic, seniorrådgiver i ICAS Polen.

aICAS Nordic får nå ett mer robust internasjonalt rammeverk for sine lokale virksomheter i Sverige og Norge. Ved oppstarten av aICAS Nordic, går også en tidligere personalstøtte-tjeneste, merket Me & co, inn i aICAS Nordic. Morselskapet til aICAS Nordic er Arifana International (derav en ”a” foran ICAS ), som er eid av Louise Edberg med mange års erfaring i rådgivning på ledelse og organisasjonsnivå.

Vår grunnidé

Vår grunnidé er, på bakgrunn av dyp forståelse av individets rolle i organisasjonen, å levere den spesifikke kompetansen selskapet forespør. Med ICAS International som ryggrad, og ved å kombinere vår lokale erfaring og den globale styrken i vår organisasjon, gir det oss sterke og robuste muligheter til å møte kundens behov og skreddersy tjenesten i henhold til kundens ønsker.

ICAS International dekker gjennom sitt nettverk av lisensierte ICAS - og partner kontorer i 50 land som spenner over seks kontinenter og støtter 2.000 bedrifter med over 2 millioner ansatte på verdensbasis. Siden 1987 har ICAS-Gruppen fått solid erfaring og utviklet grundige kliniske praksiser og prosedyrer som fungerer samstemt i ulike land og kulturer rundt om i verden.

Gjennom vår lange erfaring med å jobbe med små, mellomstore og store globale selskaper har vi fått en dyp forståelse av utfordringene som internasjonale selskaper står ovenfor. Fravær på grunn av psykiske problemer blir stadig mer vanlig og er ofte den viktigste årsaken til både kort- og langsiktig sykefravær. En grunnleggende idé om våre støttetjenester er å gi de ansatte et sted å henvende seg til på ett tidlig stadium når det oppstår utfordringer. Utfordringer som ellers ville eskalert, og negativt påvirke evnen til å utføre sitt arbeid på en optimal måte. Ved aICAS Nordic EAP reduseres risikoen for betydelige kostnader knyttet til sykefravær.