Global personal støtte - EAP

ICAS International idé er å støtte bedrifter ved å fremme de ansattes helse og generell velvære - som en måte å redusere personalkostnader på og samtidig øke bedriftens produktivitet . ICAS har vellykket tilbudt global EAP siden 1987 og er i dag en av de største og ledende aktørene i feltet i verden.

aICAS Nordic AB er en del i ICAS International og har virksomhet i Sverige og Norge.

Vi tilbyr ulike støttetjenester for ansatte, coaching og andre HR-relaterte tjenester til bedriftens ansatte og deres familier, både lokalt og globalt. Det finnes mange komponenter i våre EAP tjenester, men kjernen består av løsningsfokusert korttids rådgivning, enten via telefon, direkte personlige møter eller via Internett. Fundamentet er vår telefonlinje som er åpen 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året.


Hvorfor EAP?

Vår lange erfaring med arbeid på internasjonalt og nasjonalt nivå, har gitt oss en dyp forståelse av utfordringene internasjonalt baserte selskaper står overfor; blant annet i form av potensialet for betydelig økte kostnader som følge av økt fravær blant ansatte.

Vi arbeider på grunnlag av et vinn-vinn konsept - for arbeidsgivere og arbeidstakere. Ved å raskt gi støtte når ansatte blir møtt med ulike personlige problemer og på den måten forhindre kostnaden med lange sykemeldinger, noe som er til fordel for begge parter.

Vårt profesjonelle team av rådgivere, psykoterapeuter og psykologer, jurister og økonomer, har som oppgave å hjelpe enkeltpersoner til å håndtere alle typer utfordringer, fra enkle spørsmål som vi alle møter i hverdagen, til mer komplekse og utfordrende personlige og emosjonelle vansker. Unikt for EAP er at både private og profesjonelle utfordringer håndteres. Dette er basert på et helhetlig syn på mennesket. Vi er samme person, både privat og i yrkeslivet.

Gjennom vårt globale nettverk kan vi tilby en global tjeneste basert på den samme høye kvaliteten overalt. Vi kan skreddersy våre tjenester i henhold til lokale krav og spesifikasjoner.


EAP tjeneste grunnpilarer;

  • Telefonrådgivning for private, følelsemessige og sosiale spørsmål - 24/7/365.
  • Livet Management Services - telefon for praktiske og juridiske spørsmål.
  • Online-tjenester rundt helse og generell velvære.
  • Krisehåndtering.
  • Tilpasset opplæring, for eksempel stress management for ansatte.

Taushetsbelagt

Vi arbeider i henhold til strenge retningslinjer for etikk, taushetsplikt og personvern. Når dine ansatte kontakter oss skal de føle seg trygge og sikre på at vi arbeider under strenge krav til taushetsplikt vedrørende enkeltsaker. Når vi rapportere tilbake til vår klients selskap, gjør vi det kun i form av generelle anonymiserte data. Målet er å få kunnskap som kan påvirke måten selskapenes arbeider internt med ulike støttetiltak for ansatte, endre arbeidsvilkår, arbeidsforhold og stress for å oppnå mer fornøyde arbeidstakere.