Krisehåndtering

ICAS tilbyr kvalifiserte og kompetente beredskapsoperasjoner til bedrifter, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner - både midt i krisen og i innhentingen etter den. Vi samarbeider også med opplæring for ledere og krise-ansvarlige, før krisen har skjedd. Hvis du velger ICAS krise support service gir virksomheten tilgang til vårt team av eksperter 24 timer i døgnet, 7 dager i uken - for rådgivning, krise vurdering og ulike krisestøttetiltak for ledere, krise ledere og ansatte.


ICAS har over 20 års erfaring med å hjelpe selskaper i kjølvannet av internasjonale , nasjonale og lokale katastrofer. Vi har støttet organisasjoner på tvers av en rekke sektorer, herunder økonomisk , detaljhandel, petroleum, kjemisk industri og transport. Daglig kontakt og lang erfaring fra kriser har gitt vår organisasjon en unik kompetanse i å hjelpe og støtte ledere og beredskap ledere gjennom kriser i bedrifter. Vi arbeider forebyggende med å bygge opp kunnskap og en naturlig motstandskraft innad i organisasjonen. Dermed går også innhentingen fra en krise raskere og mer effektivt, hvor innhentingen valideres over tid.

Vi har klinisk utdannende rådgivere med lang erfaring fra å jobbe med mennesker i krise, enten det er en lokal, multinasjonale eller personlige kriser. Traumebehandling er en viktig del av krisearbeidet, den nødvendige innhentingen etter krisen en annen.

Enhver organisasjon med en profesjonell krisetenkning bør ha et samarbeid med en ekstern krisekonsulent. All erfaring av krisehåndtering bekrefter viktigheten av at organisasjonen kobles til en ekstern krise kompetanse som er uavhengige og lojale mot organisasjonen. Å ha en ekstern, kunnskapsrik og erfaren person kan hjelpe i alle de vanskelige valgene og dilemmaer en krise setter en organisasjons ledelse og ansatte ovenfor. Investeringen i selskapets eller organisasjonens fremtid er vel anvendte penger. En dårlig krisehåndtering kan føre til svært høye kostnader, både materielle og immaterielle .