aICAS Nordic - Vilka är vi ? . !

Vi är en del av ICAS International och samarbetar med ICAS lokalkontor över hela världen. Vårt mål är att förbättra personalens prestanda och välbefinnande inom de företag som är anslutna till oss. Målet är samtidigt att minska kostnader i samband med t ex sjukfrånvaro.


Om oss

aICAS Nordic är en del av ICAS International– en världsledande leverantör av EAP-tjänster till lokalt och internationellt förankrade företag. aICAS Nordic lanserades i juni 2016 som fullödigt licensierad partner och utveckling av många års samarbete med ICAS International. Vi har verksamhet i Sverige och Norge. Samarbetet började redan för många år sedan då Louise Edberg, som VD för Visavi AB, var med om att bygga upp ett pionjärföretag med kvalificerade personalstödstjänster i Norden (EAP). Louise fortsatte sedan och utvecklade samarbetet med ICAS och är idag, förutom sitt engagemang inom aICAS Nordic, senior adviser till ICAS Poland.

aICAS Nordic får nu en betydligt stadigare internationell ram för sin lokala verksamhet i Sverige och Norge. I och med det uppgår även en tidigare personalstödstjänst, med varumärket Me&co, in i aICAS Nordic. Moderbolag till aICAS Nordic är Arifana International (därav a framför ICAS), som ägs av Louise Edberg med många års erfarenhet av konsulttjänster på ledar- och organisationsnivå.

Vår grundidé är att, utifrån en djup förståelse av individens roll i organisationen, leverera den specifika kompetens som företaget efterfrågar. Med ICAS International som ryggrad, och genom att kombinera vår lokala erfarenhet och den globala styrkan i vår organisation, ger det oss starka och robusta möjligheter att möta kundens behov och utforma och utveckla tjänsten enligt kundens önskemål.

ICAS International täcker genom sitt nätverk av licensierade ICAS - och partnerkontor över 50 länder som spänner över sex kontinenter och stödjer 2000 företag med över 2 miljoner anställda över hela världen. Sedan 1987 har ICAS-gruppen fått stor erfarenhet och utvecklat en rigorös klinisk praxis och rutiner som fungerar samstämt i olika länder och kulturer runt om i världen.

Genom vår långa erfarenhet av arbete med små, medelstora och stora globala företag har vi skaffat oss en djup förståelse för de utmaningar som internationella företag ställs inför. Frånvaro på grund av psykiska problem blir allt vanligare och är ofta den främsta orsaken till såväl korttids- som långtids sjukfrånvaro. En grundtanke med våra personalstödstjänster är att ge de anställda en plats att vända sig till på ett tidigt stadium när problem uppstår. Problem som annars riskerar att eskalera och negativt påverka förmågan att utföra sitt arbete på ett optimalt sätt. Genom aICAS Nordics EAP minskar risken för stora kostnader i samband med sjukfrånvaro.