• Vi erbjuder personalstöd, internationellt kallat EAP
  (Employee Assistance Programmes), på global bas
  Vi ger samma höga kvalitet på vår tjänst var ni än befinner er i världen och oavsett
  språk. Vårt mål är en frisk, fokuserad och produktiv personal. Ta reda på varför ICAS
  är det självklara valet för många internationella företag världen över!
 • Varför välja att arbeta med oss?
  Vi tänker globalt och arbetar lokalt med ert företag och
  era medarbetare. Våra höga kvalitetsnormer är lika i alla länder där vi
  är verksamma, men tjänsterna anpassade och skräddarsydda
  utifrån lokala förutsättningar.
 • Vi har lång erfarenhet av att leverera EAP globalt
  Sedan 1987 har vi utvecklat rigorösa kliniska rutiner och en arbetsmetodik
  speciellt anpassad till en kommersiell miljö, i och mellan olika
  länder och kulturer, runt om i världen.
 • ICAS credo - ärlighet, kompetens och prestation
  Vi står för ärlighet, hög kvalitet på vår service och strikt professionalism. Därmed når vi
  hög kundtillfredsställelse. Att arbeta med oss skall innebära att dina anställda får ett
  högkvalificerat personalstöd – oavsett var de befinner sig i världen.
 • Vi hjälper ditt företag eller din organisation
  med kvalificerad krishantering
  Sedan mer än 10 år tillbaka tar vi, inom ICAS, i snitt hand om fem krissituationer per
  dag. Vid en kris har vi ett nätverk av erfarna experter och beprövade krishjälpsinsatser
  att sätta in. Vi har lång erfarenhet av krisarbete med företag och organisationer - både
  vid internationella och lokala kriser. Vårt stora nätverk kan sättas in samtidigt i flera
  länder, på flera kontinenter.
 • Kontinuerlig utveckling
  Vår globala EAP-tjänst har prövats ut, testats och visat sig ge en mycket stor positiv
  skillnad för de företag som anslutit sig till den. Vi är stolta över vad vi kan erbjuda men
  strävar ständigt efter att förbättra kvalité och kundtillfredsställelse och att utveckla nya
  innovativa lösningar för att ännu bättre kunna stödja företagens medarbetare globalt.
 • Håll dina anställda motiverade
  I arbete och privatliv ställs vi dagligen inför många utmaningar. Genom vår tjänst LMS
  (Life Management Service) stödjer vi era anställda med rådgivning och praktisk
  information kring privata juridiska, ekonomiska, familjerelaterade och sociala
  frågeställningar. Vi hjälper era anställda att förstå de alternativ som står till buds när de
  ställs inför nya obekanta och obekväma situationer.

Över 20 års erfarenhet och utveckling av ett innovativt och effektivt personalstöd! Vi strävar ständigt efter att förbättra kvalitet och kundnöjdhet.